REGULAMIN

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin:  Regulamin  sklepu  internetowego;
 2. Sklep lub Sklep Internetowy:   Sklep  internetowy prowadzony przez Sprzedawcę  dostępny pod adresem internetowym www.makeit.sklep.pl,
 3. Klient: osoba fizyczna, która ma skończone 18 lat i posiada pełną zdolność  prawną, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje nawiązania stosunku prawnego ze Sprzedawcą  w zakresie działalności Sklepu. Klient to również Konsument,  w sytuacji gdy w konkretnej kwestii nie ma innych postanowień w stosunku do Konsumenta;
 4. Konsument: Klient rozumiany jako osoba fizyczna  dokonujący czynność prawnej w formie zakupu ze Sprzedawcą,  niezwiązanej bezpośrednio  z jej działalnością gospodarczą;
 5. Sprzedawca: Slesz Leszek Siewieja, ul Szczecińska 23 E, 72-123 Kliniska Wielkie, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Slesz Leszek Siewieja, NIP 927-121-79-86, REGON 364332094;
 6. Towar: towary lub produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 7. Umowa sprzedaży: umowa  sprzedaży zawarta na odległość, realizowana na skutek złożenia  przez Klienta Zamówienia w Sklepie  przy jednoczesnym przyjęciu do realizacji przez Sprzedawcę Sklepu;
 8. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, oznaczające dyspozycję zawarcia Umowy sprzedaży, zakupu Towaru przez Klienta, określające rodzaj i liczbę Towaru jak i sposób zapłaty, złożone przez Klienta za pomocą środków komunikacji  technicznej;
 9. Formularz: wzór dokumentu z rubrykami do wypełnienia będący środkiem komunikacji elektronicznej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dającym możliwość zlecenia zamówienia;
 10. Właściciel sklepu internetowego www.makeit.sklep.pl jest Slesz Leszek Siewieja ul. Szczecińska 23 E, 72-123 Kliniska Wielkie, NIP 927-121-79-86, REGON 364332094.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania jak i warunki realizacji usług drogą elektroniczną w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.makeit.sklep.pl.
 2. Niniejszy Regulamin reguluje również obowiązki jak i warunki odpowiedzialność  zarówno po stronie Klienta jak i Sprzedawcy;
 3. Niniejszy Regulamin posiada również informacje dla Klienta, do których przekazania jest zobowiązany Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30.05.2014r. dotyczącą praw Konsumenta (Dz. U. 2014.827 ze zm.).
 4. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, każdy Klient winien zapoznać się z Regulaminem;
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.makeit.sklep.pl
 6. Wszelkie informacje, zdjęcia, opisy i ceny  Towarów znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, Slesz Leszek Siewieja zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.Sprzedawca realizuje usługi drogą elektroniczną na podstawie  i według niniejszego Regulaminu;

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do komputera lub innych urządzeń z dostępem do Internetu, jak i posiadać aktualne konto poczty elektronicznej;
 2. Klient zobowiązany jest do:
 3. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, szczególnie poprzez zastosowanie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 4. niedostarczania treści mających charakter bezprawny;
 5. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi  na terytorium UE, postanowieniami Regulaminu, jak i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetu;
 6. Slesz Leszek Siewieja, będący właścicielem Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia niniejszego Regulamiu;
 7. Korzystanie ze Sklepu może skutkować  kontaktem z typowymi zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu, m.in. wirusy, spam, ataki hakerskie.

 

IV. DANE OSOBOWE

1.Sprzedawca zobowiązany jest do:

 1. gromadzenia i przetwarzania otrzymanych danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującym przepisami prawa;
 2. nie udostępnianiu danych osobowych  Klientów nieupoważnionym podmiotom, za wyjątkiem uprawnionych do ich otrzymania, według mocy przepisów prawa odpowiednim organom;
 3. wytyczną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzana danych osobowych, na mocy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014.1182 ze zm.) jak i ustawy z dnia 18 lipca 2002 dotyczącej świadczenia usług  drogą elektroniczna ( Dz. U. 2013.1422 ze zm.);

 

V. PROCES ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Towary oferowane w Sklepie są oryginalne, unikatowe i posiadają numer identyfikacyjny;
 2. Opis poszczególnych Towarów znajduje się na stronie Sklepu;
 3. Towary wykonane z materiałów recyklingowych, takich jak winyl, siatka mesh, plandeki, dętki mogą posiadać ślady użytkowania, wynikające z ich poprzedniego użytkowania ( przetarcia, odbarwienia kolorów, zagięcia). Sprzedawca wytwarzając Towary z wyżej wymienionych materiałów dobiera je w taki sposób, aby ewentualne ślady użytkowania nie miały negatywnego wpływu na użytkowanie wytworzonego produktu, Towaru dostępnego w Sklepie;
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.makeit.sklep.pl dokonać wyboru Towaru z oferty, następnie złożyć zamówienie i  wypełnić Formularz widoczny w Sklepie internetowym;
 5. Klient zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wymaganych rubryk wchodzących w skład Formularza. Podając aktualne dane i wybierając sposób zapłaty i dostawy. Jednocześnie akceptując Regulamin Sklepu, składając oświadczenie dotyczące przetwarzaniu danych osobowych, przekazywaniu informacji handlowych jaki i polityki prywatności i plików cookies;
 6. Klient potwierdza złożone zamówienie aktywując przycisk – pole oznaczone – kupuję i płacę (z obowiązkiem zapłaty). Wówczas Klient otrzymuje informacje zwrotną od Sprzedawcy ( na wskazy adres e-mail Klienta) potwierdzająca Zamówienie;
 7. Zamówienia w sklepie można składać 7 dni w tygodniu przez cała dobę, czas realizacji zamówienia do dnia wysyłki wynosi do 1-3  dni roboczych. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.

 

VI.PŁATNOŚCI

1.Ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto( w tym podatek VAT) w złotych polskich. Cena podana w momencie złożenia Zamówienia jest wiążąca dla obu stron. Do podanych cen należy doliczyć koszty dostawy Towaru, uzależnione od wyboru Klienta co do rodzaju dostawy;

2.Klient ma możliwość uiszczenia płatności:

 1. PayU
 2. przedpłata – płatność przed wysyłką Towaru, Klient po złożeniu Zamówienia dokonuje wpłaty/przelewu należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu

Slesz, Leszek Siewieja

 1. Szczecińska 23E, 72-123 Kliniska Wielkie

Credit Agricole: 9419 4010 7631 7973 0600 0000 00

Sprzedawca realizuje zamówienie po zaksięgowaniu należnej kwoty na rachunku bankowym Sklepu.

 1. Jeżeli Klient nie zrealizuje płatności za złożone Zamówienie w terminie do 5 dni roboczych ( od dnia złożenia zamówienia) Sprzedający dokona anulowania Zamówienia.

 

VII. DOSTAWA TOWARU

1.Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w Formularzu;

 1. Zamówione Towary są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej, na drodze przesyłki kurierskiej. Koszty dostawy dostępne są na stronie: http://www.makeit.sklep.pl, dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Wysyłki za pomocą firmy kurierskiej powinny być dostarczane w ciągu do 1-3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru przez Sprzedającego;
 2. Sprzedawca na każdy zakupiony Towar w Sklepie wystawia dowód zakupu i dostarcza go Klientowi wraz z Towarem.

 

VIII. UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie  z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2015 r. poz.  827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny , w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru;
 2. Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadku gdy umowa sprzedaży dotyczy Towarów wyprodukowanych według indywidualnych potrzeb i specyfikacji Klienta;
 3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, ponosząc tym samym koszty wysyłki (zakupu) jak i zwrotu Towaru.

Chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie woli pocztą elektroniczną (e-mail), adres: makeit@makeit.sklep.pl

 1. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztów wysłania Towarów;
 2. Zwrot płatności w stosunku do Konsumenta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie były użyte przy transakcji kupna Towaru, za wyjątkiem sytuacji kiedy strony w tym Konsument i Sprzedawca ustalą inaczej;
 3. Konsument winien odesłać lub przekazać zwracany Towar w terminie do 14 dni od dnia w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy;

Adres  (do zwrotu) Towarów:
SLESZ Leszek Siewieja

Ul. Szczecińska 23 E

72-123 Kliniska Wielkie

 

 1. Opakowanie jak i sposób wysyłki zwracanego Towaru przez Konsumenta powinien odpowiadać właściwościom Towaru, w szczególności być przystosowanym do bezpiecznego transportu, jednocześnie nie naruszać cech fizycznych produktu. Zwracany Towar powinien być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony.

 

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1.Towary oferowane w Sklepie są oryginalne, unikatowe i posiadają numer identyfikacyjny;

 1. Sprzedawca  odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej;
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na  adres e-mail makeit@makeit.sklep.pl;
 3. Towary niewłaściwie użytkowane nie podlegają reklamacji. Niewłaściwe użytkowanie rozumie się jako wszelkie działania mechaniczne, termiczne, chemiczne;
 4. Towary wykonane z materiałów recyklingowych nie należy prać w pralce i pralni chemicznej.
 5. Zgłaszając reklamację Towaru należy podać dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji;

7.Zgłoszoną reklamacje Sprzedający  zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

 

X. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA  SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel sklepu  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco, w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone prze Klientów;
 2. Klient może powiadomić właściciela sklepu internetowego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego, poprze wysłanie e-maila na adres makeit@makeit.sklep.pl
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Strony internetowej;
 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, z wyłączeniem umów zawartych przed zmianą Regulaminu wówczas obowiązującą jest wersja przed wprowadzonymi zmianami;
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;
 3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności;
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między stronami będzie sąd właściwy według przepisów prawa.
Aktualizowanie…
 • Brak produktów w koszyku.