POLITYKA PRYWATNOŚCI

I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM makeit.sklep.pl

1. Polityka transparentności w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator – Make it! Magdalena Krzywicka z siedziba w Kliniska Wlk. 72-123 ul. Szczecińska 23 E, NIP: 2530105363, REGON 521003044
2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej jak i będącej do zidentyfikowania zarówno poprzez jeden jak i kilka czynników ją określających
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
4. Kontakt z Administratorem ma miejsce poprzez wysłanie maila na adres [email protected] lub na adres Make it! ul. Szczecińska 23 E 72-123 Kliniska Wlk.
5. Prowadząc działalność gospodarczą Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim przepisami RODO.
6. Administrator zbiera dane potrzebne do wykonania usługi – umowy zakupu produktu na stronie makeit.sklep.pl. Zebrane w takich przypadkach dane są wyłącznie wykorzystywane w celach, jakich wymaga świadczenie usługi – umowy zakupu towaru na stronie Administratora.
7. Administrator aby wykonać usługę sprzedaży ujawnia gromadzone dane podmiotom – dostawcom usług potrzebnych do wykonania umowy sprzedaży dla Kupującego (m.in. kurierzy, firmy spedycyjne, poczta itp.).
8. W sytuacji kierowania do Administratora korespondencji w formie mailowej, zgromadzone dane osobowe wynikające z tej korespondencji będą wykorzystywane przez Administratora jedynie w celach korespondencyjnych, komunikacyjnych.
9. Administrator przetwarza dane osobowe w okresie potrzebnym do wykonania – realizacji usługi wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej Administratora. Okres przetwarzania może zostać wydłużony, w szczególności gdy ich przetwarzanie jest konieczne w celach dochodzenia roszczeń , obrony, po tym okresie tylko i wyłącznie w zakresie jakim będą konieczne według obowiązujących przepisów prawa.
10. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe również w skutek prowadzenia działalności gospodarczej i wynikających z tego przypadków np. spotkania handlowe, uczestnictwa w targach, i innych wydarzeniach, mi.in poprzez wymianę wizytówek. Podstawą prawną do powyższych działań Administratora w tej kwestii jest art. 6 ust. 1 lit f RODO i cel rozwijania sieci kontaktów biznesowych.
11. Osoby których dane Administrator przetwarza mają prawo do:
– uzyskania kopii swoich danych osobowych
– usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy ich przetwarzanie nie jest niezbędne do realizowania żadnych celów, w jakich zostały zgromadzone
– informacji w jaki sposób dane są przetwarzane, Administrator wówczas informuje o przetwarzaniu danych, w szczególności o celach, prawnych podstawach, podmiotach którym zostały udostępnione, czasie usunięcia
– ograniczenia przetwarzania danych w momencie zgłoszenia do Administratora takiej deklaracji Administrator zaprzestaje dokonywania wszelkich działań na danych osobowych, za wyjątkiem tych na które wyraziła zgodę osoba, której dane osobowe dotyczą
– prawo do przenoszenia danych Administrator ma prawo do przenoszenia danych w formacie dającym możliwość ich odczytu na komputerze
– sprostowania danych osobowych które dotyczą danej osoby, tym samym Administrator ma obowiązek sprawdzać błędy w przetwarzanych danych osobowych, korygować je i uzupełniać jeżeli są niekompletne
– wycofania zgodny w sytuacji jeżeli zgoda została złożona, osoba której dane są przetwarzane ma prawo złożyć taką dyspozycję w dowolnym momencie, tym samym taka dyspozycja nie wyklucza prawa do przetwarzania danych w czasie przed jej złożeniem
– wyrażenia braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
– wyrażenia braku zgody na przetwarzanie danych w innych uzasadnionych celach np. w odniesieniu do szczególnej sytuacji np. ochrona mienia
– do złożenia skargi w sytuacji gdy osoba której dane dotyczą uzna, iż ich przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy RODO

13. Wszystkie informacje podane przez Ciebie są używane tylko w celu zapewnienia najwyższej jakości zakupów. Wszystkie informacje są ściśle poufne.
14. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane, rozpowszechniane ani w żaden sposób ani modyfikowane bez wcześniejszej zgody.
15. Jeśli złożysz u nas zamówienie, prosimy o podanie niektórych danych osobowych. Należy podać informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres dostawy) oraz informacje finansowe (takie jak numer karty kredytowej, data ważności oraz 3-cyfrowy kod zabezpieczający). Używamy tych informacji do celów rozliczeniowych i w celu sfinalizowania zamówienie. Jeśli mamy problemy z realizacją zamówienia, będziemy korzystać z informacji kontaktowych. Twój numer telefonu jest wymagany dla celów żeglugowych w przypadku gdy kurier GLS musi skontaktować się w sprawie dostaw.
16. Używamy internetowych narzędzi pośrednich takich jak Google Analystic  w celu analizowania, gdzie odwiedzający wszedł i co robił podczas wizyty na naszej stronie internetowej.
17. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności w dowolnym czasie, więc proszę przeglądać ją często. Jeżeli dokonamy istotnych zmian w tej polityce, poinformujemy Cię tu i przez ogłoszenia na stronie internetowe.

ostatnia aktualizacja: 20.09.2022r. 

2. Wykorzystanie plików cookie

Cookies to informacje, które strona internetowa przekazuje, na twardym dysku komputera dla celów ewidencji zawartych. Cookies pomagają w stworzeniu strony bardziej użytecznej przez personalizacje informacji dla zwiedzających i przechowywania informacji dotyczących preferencji w naszym serwisie. Używanie cookies jest standardem w branży,  większość dużych stron internetowych z nich korzysta, aby zapewnić przydatne funkcje dla swoich klientów. To jest nasza
polityka tylko do korzystania z plików cookie w celu identyfikacji użytkownika, dostosowania naszej strony dla Ciebie i w celu poprawienia nawigacji
Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, możesz ustawić swoją przeglądarkę, aby je odrzucała. Jednakże, nie będziesz wtedy  w stanie w pełni korzystać z naszej strony internetowej.

Używamy technologii śledzenia, aby lepiej zrozumieć wzorce ruchu witryny i jej wykorzystanie. Jednak żadne z zebranych informacji za pomocą technologii śledzenia nie są informacjami o danych osobowych. 

3. Zrzeczenie się

makeit.sklep.pl dąży, do tego, aby w jak największym stopniu, zapewnić rzetelne i aktualne treści na stronie. Niestety, czasem mogą nastąpić  zmiany cen, wyprzedane towary i inne niezamierzone błędy na naszej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za te błędy lub zmiany i ani makeit.sklep.pl, ani żaden pracownik lub przedstawiciel makeit.sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub produktów
sprzedawanych tutaj.

4. Prawo właściwe

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy klientem, a makeit.sklep.pl będą rozstrzygane zgodnie z polskim prawem.